Distributie- en prijspolitiek

PRIJSPOLITIEK IN DUITSLAND

Distributiepolitiek

Bij het bepalen van de distributiepolitiek kan de groothandel als toegang tot de markt een belangrijke rol spelen, ondanks de opkomst van e-commerce. Bijvoorbeeld in technisch georienteerde B2B markten heeft de gespecialiseerde goothandel vanwege zijn locale servicefuncties vaak een vaste plaats ingenomen.

 

De grootte van het land is iets, wat Nederlandse ondernemers soms onderschatten bij de distributiepolitiek. Daarbij is vandaag de dag de logistiek geen probleem meer, maar het klantencontact en de technische service in elke hoek van het land zijn wel een uitdaging, waarvoor een netwerk van handelaren een goede oplossing kan zijn.

 

Prijspolitiek

Het is eigenlijk evident, dat men bij het bepalen van de prijspolitiek rekening houdt met de marges voor de tussenhandel, indien de handel in de distributiepolitiek een rol speelt. Toch ziet men herhaaldelijk buitenlandse firma's, die de Duitse markt betreden en bij B2B prijzen niet differencieren tussen de verschillende distributiekanalen. Het gevaar, als leverancier tegelijkertijd een concurrent van de eigen handelsklanten te worden, is dan groot.

 

Doordat de groothandel in het algemeen nationaal goed georganiseerd is in Duitsland, zijn leveranciers met een onzuivere prijspolitiek snel bekend in de branche. Dit voert dan tot gevoelige blokkades in de markt. Dit is ook te bedenken, voordat men eerst maar in de grensstreek probeert om Duitse klanten te winnen. Een snel succes met de verkeerde prijspolitiek belemmert later eventueel een succesvolle uitrol in het gehele land.

 

....de Duitse markt

Om verder over de distributie- en prijspolitiek van gedachten te wisselen:

....wie is uw consultant

....contact